Vinsamlegast veldu landsvæði  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Samfélagsábyrgð

Siðareglur ISS (ISS Code of Conduct)

Siðareglur ISS setja fram helstu lykilatriði varðandi siðferði og heiðarlega starfshætti, sem eiga við í rekstri fyrirtækisins og eru leiðarljós fyrir framkomu og viðhorf allra starfsmanna. Lykilatriðin varða:

 • Siðferði starfsmanna
 • Reglur gegn spillingu og mútum
 • Starfshætti í samræmi við samkeppnislög
 • Samskipti við viðskiptafélaga
 • Siðferðisreglur á vinnustað
 • Ábyrgð fyrirtækisins

Siðferðisreglur ISS styðja við Gildi ISS og þær eru samhæfðar Grunnstefnu ISS, reglum og leiðbeiningum ISS.

Siðferðisreglur ISS eru hluti af ráðningarskilmálum starfsfólks hjá ISS.

Siðferði starfsmanna

 • Starfsmenn verða að fylgja lögum
 • ISS gerir ráð fyrir að allir starfsmenn vinni samkvæmt gildum ISS; Heiðarleiki, Gæði, Frumkvæði og Ábyrgð
 • Þar sem lög eða reglur skortir varðandi persónulega ábyrgð, verður hver starfsmaður að viðhafa heiðarlegt mat og varkárni
 • Ef spurningar vakna hjá starfsmönnum, ber þeim að hafa samband við næsta yfirmann eða annan ábyrgan samstarfsmann
 • Samskipti við viðskiptavini, samstarfsmenn og samstarfsaðila skulu fara fram af virðingu og sanngirni
 • Áreitni og einelti, þar með talin kynferðisleg áreitni, er með öllu óásættanleg innan ISS
 • Neysla og áhrif áfengis og annarra vímuefna er ekki leyfð við störf hjá ISS

Spilling og mútur

 • ISS er á móti spillingu og mútum og berst gegn slíku
 • ISS keppir um viðskipti á sanngirnisgrundvelli og einvörðungu á eigin verðleikum
 • Óháð staðbundnum venjum, eru allar persónulegar greiðslur, endurgreiðslur og mútur milli ISS og viðskiptavina, birgja eða opinberra aðila, stranglega bannaðar
 • Bannað er að þiggja gjafir eða annan þakklætisvott frá viðskiptavinum - nema að það sé viðtekin venja í viðkomandi viðskiptaumhverfi og af hóflegu verðgildi og þjóni tilgangi viðskiptanna

Samræmi við samkeppnislög

 • Það er kjarni viðskiptahátta ISS að uppfylla allar viðeigandi samkeppnisreglur og reglugerðir
 • ISS hefur ekki uppi verðsamráð, skiptir ekki markaði eða þjónustuþáttum með samkeppnisaðilum
 • ISS viðhefur ekki samráð milli samkeppnisaðila vegna útboða
 • ISS ræðir ekki samkeppnisatriði (eins og verðlagningu, afslætti, bónusa, söluskilmála o.s.frv.) við samkeppnisaðila

Tengsl við viðskiptafélaga

 • ISS upplýsir viðskiptavini og birgja um Siðareglur ISS
 • Við afhendingu þjónustu á verkstað fylgir ISS viðurkenndum umhverfis-, gæða-, öryggis- og heilsufarsstöðlum
 • Þagnarskylda gagnvart viðskiptavinum er virt og viðeigandi gögn varðveitt
 • Athugasemdir viðskiptavina eru teknar alvarlega og eru skilgreindar sem verðmætar upplýsingar til sífelldra endurbóta í bættri þjónustu ISS

Vinnustaða staðlar

 • ISS leitast við að tryggja viðunandi vinnuaðstæður fyrir starfsfólk, m.t.t. viðeigandi heilsu- og öryggisstaðla
 • ISS líður ekki mismunun starfsmanna varðandi ráðningar og störf; allir starfsmenn ISS hafa rétt til að fá sanngjarna og sömu meðferð
 • ISS virðir félagafrelsi og samningsrétt; allir starfmenn ISS eiga rétt á að vera í stéttarfélagi
 • ISS samþykkir ekki nauðungarvinnu né barnaþrælkun
 • ISS býður viðeigandi laun sem að lágmarki fylgir launatöxtum kjarasamninga og reglum á vinnumarkaði
 • ISS styður og virðir umsamin lágmarkslaun
 • Starfmönnum býðst þjálfun í samræmi við þau störf sem þeir sinna
 • ISS virðir einkalíf starfsmanna og verndar tengdar upplýsingar á viðeigandi hátt

Ábyrgð fyrirtækisins

 • ISS er hluti af "United Nations Global Compact" og skuldbindur sig til að fylgja 10 meginatriðum samningsins
 • ISS virðir, styður og framfylgir mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Alþjóða vinnumálastofnunarinnar
 • ISS vinnur samkvæmt meginreglum um góða stjórnun fyrirtækja
 • ISS vinnur sífellt að því að minnka umhverfisáhrif af starfsemi sinni
 • ISS er ábyrgur fyrirtækjaþegn í þeim samfélögum þar sem fyrirtækið starfar
 • Samfélags- umhverfis- og siðferðisleg skuldbinding ISS skal endurspeglast í öllum samskiptum, við viðskiptavini, starfsmenn, birgja og aðra hagsmunaaðila