Vinsamlegast veldu landsvæði  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Samfélagsábyrgð

Afhjúpunarstefna

ISS hefur innleitt (samþykkt) afhjúpunarstefnu (whistleblower policy) sem gerir það mögulegt fyrir alla starfsmenn ISS, viðskiptafélaga og aðra hagsmunaaðila að tilkynna um alvarleg og viðkvæm mál sem valda viðkomandi áhyggjum. 

Hvernig skal tilkynna um ábendingu

Ef þú vilt tilkynna um alvarleg og viðkvæm mál sem valda þér áhyggjum, getur þú tilkynnt það til yfirmanns innri endurskoðunar ISS samsteypunnar í gegnum örugga og óháða boðleið.  

Að senda ábendingu


 Ég hef lesið og skilið afhjúpunar (Whistleblower) stefnuyfirlýsingu hér að neðan.

 

World Eftirfylgni við núverandi skýrslu
Stefnuyfirlýsing

Í samræmi við gildi ISS og siðareglur er heiðarleiki ISS í viðskiptum ekki samningsatriði. Við erum skuldbundin til að stunda viðskipti okkar í samræmi við lög og há siðferðisleg viðmið 

 • Þessi stefna miðar að því að:

  veita starfsmönnum, viðskiptafélögum og öðrum hagsmunaaðilum möguleika á að benda á alvarleg og viðkvæm mál sem valda þeim áhyggjum;
 • að tryggja að slík áhyggjuefni verði tekin alvarlega og meðhöndluð á viðeigandi hátt,  og fullvissa um að allir sem setja fram í góðri trú ábendingar um alvarleg áhyggjuefni séu varðir gegn hefndum eða að þeir séu látnir gjalda þess á einhvern hátt
  Starfsmenn sem hafa áhyggjur af málefni eru hvattir til að ræða slík mál fyrst við yfirmenn sína, stjórnendur eða annan viðeigandi aðila t.d  starfsmannastjóra, lögfræðilegan ráðgjafa eða fjármálastjóra.
  Áhyggjur varðandi kjör eða ráðningarskilmála á vinnustað svo sem ágreiningur við samstarfsmenn og stjórnendur, refsandi aðgerðir,  tímanleg greiðsla á réttum launum og tengdum hlunnindum  skal að jafnaði leysa á staðnum, nema málið sé einstaklega alvarlegt eins og lýst er hér að neðan eða ekki sé unnt að greina frá því eftir eðlilegum boðleiðum. 
  Þessi stefna er ætluð fyrir alvarleg og viðkvæm málefni sem valda viðkomandi áhyggjum og geta haft neikvæð áhrif á orðspor, rekstur og árangur ISS og sem vegna eðli málsins ekki er hægt að tilkynna eftir eðlilegum boðleiðum, eins og:
  • ólöglegar athafnir;
  • fjármálamisferli (t.d. hagræðingu bókhalds, frávik frá reglum um innra eftirlit, misnotkun eigna eða sviksamlegar yfirlýsingar); 
  • mútur eða spillingu (t.d. hagsmunaárekstra, mútur, kostun & framlög, gjafir eða greiðslur til að liðka fyrir ákveðinni niðurstöðu); 
  • brot á samkeppnislögum (t.d verðsamráð, skiptast á verðmótandi upplýsingum, samráð við samkeppnisaðila); 
  • alvarleg brot gagnvart umhverfi, heilbrigði og öryggi; 
  • athafnir, sem eru samkvæmt lögum, samningi eða samkomulagi rangar og leiða til alvarlegra og /eða óviðeigandi framferðis  (t.d mismununar, barnaþrælkunar, mannréttindabrots).
  Þagnarskylda
  Öll samskipti verða ónafngreind og eru trúnaðarmál nema þú takir annað fram. Þú ert hvattur/hvött til að auðkenna þig og útskýra áhyggjur þínar nægjanlega ítarlega til að auðvelda rannsókn málsins. Ekki er víst að hægt sé að fylgja rannsókn nægjanlega vel eftir ef heimilda er ekki getið. Í því skyni að aðstoða ISS í rannsókn á ábendingum, þarf vinsamlegast að veita eins miklar upplýsingar og mögulegt er.

  ISS mun meðhöndla allar ábendingar og málefni sem upp koma undir þessari stefnu í trúnaði nema að því marki sem nauðsynlegt er til að framkvæma ítarlega og sanngjarna rannsókn. Persónuupplýsingar þess sem veitir upplýsingar um áhyggjuefni, skulu vera trúnaðarmál.

  Útilokun mismunununar eða hefndaraðgerða
  ISS mun tryggja að engin mismunun eða mótvægisaðgerð verði gegn starfsmanni eða þriðja aðila sem tilkynnir í góðri trú um slík áhyggjuefni til ISS byggt á persónulegri vitneskju viðkomandi. Ef persóna telur að hann eða hún hafi verið látin gjalda þess að upplýsa eða aðstoða við rannsókn máls á  viðkomandi  að tilkynna slíkt strax yfirmanni innri endurskoðunar ISS samsteypunnar. Allar slíkar tilkynningar munu einnig verða rannsakaðar í trúnaði.

  Ásakanir gerðar í slæmum tilgangi og án staðreynda geta orsakað viðurlög eða önnur viðeigandi viðbrögð.

  Móttaka og varðveisla ábendinga og rannsókna 
  Hver ábending eða áhyggjuefni verður að berast yfirmanni innri endurskoðunar ISS samsteypunnar. Yfirmaður innra eftirlits skal (i) skrá allar tilkynntar ábendingar eða áhyggjur, (ii) meta  alvarleika og trúverðugleika ábendingar eða áhyggjuefnis (iii) haga málsmeðferð  í samræmi við viðeigandi aðgerðaráætlun. Sumar ábendingar má leysa án rannsóknar.

  Yfirmanni innri endurskoðunar ISS samsteypunnar er heimilt að eigin frumkvæði að hafa samráð við skoðunarnefndina (Audit committee) (eða aðila tilnefndum af skoðunarnefdinni) og yfirmenn sína. Hann eða hún getur einnig virkjað ytri endurskoðenda, rannsóknaraðila og /eða lögfræðing til að aðstoðar við rannsókn og greiningu á niðurstöðum.

  Niðurstöður rannsóknarinnar skulu lagðar fyrir skoðunarnefndina. Skoðunarnefndin getur ákveðið að setja niðurstöður hvaða rannsóknar sem er  fyrir stjórn fyrirtækisins eftir alvarleika og umfangi brots.

  Aðgerðir til úrbóta 

  Ef niðurstaða rannsóknar leiðir í ljós brot á þessari stefnu er gripið til viðeigandi aðgerða til úrbóta

  Varðveisla á gögnum 
  ISS skal varðveita afrit af öllum kvörtunum eða ábendingum, rannsóknarskýrslum og öllum viðeigandi skjölum. Skoðunarnefnd skal ákveða tímalengd varðveislu allra þessara gagna hjá ISS, með fyrirvara um takmarkanir í gildandi löggjöf.