Vinsamlegast veldu landsvæði  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

Hafa samband
Samfélagsábyrgð

Jafnréttisstefna ISS Ísland

ISS Ísland leggur áherslu á að sýna samfélagslega ábyrgð við framkvæmd laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla til vinnu og launa.
 
ISS Ísland skuldbindur sig til  að starfsmenn fái sambærileg laun fyrir jafn verðmæt störf og að uppfylla allar lagalegar kröfur og aðrar kröfur sem fyrirtækið undirgengst varðandi meginreglunar um að konum og körlum séu greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

 ISS ætlar að vinna að stöðugum umbótum vegna þessa.  

Stefnan
ISS metur starfsmenn sína á eigin forsendum. Við lausnir verkefna okkar leitumst við við að ná fram því besta í okkar starfsfólki óháð kyni eða stöðu.  Þannig er tryggt að mannauður fyrirtækisins nýtist sem best. ISS leitast við að ná fram sjónarhorni og viðhorfum beggja kynja og ólíkra þjóðfélagshópa við úrlausn verkefna.

Starfsmenn eru metnir að sínum verðleikum, óháð kynferði, kynþætti, aldri, þjóðerni eða trú.

Markmið 
Að tryggja jafnan rétt starfsmanna 
Að starfsmenn njóti sömu tækifæra 
Að gæta þess að mismuna ekki starfsmönnum varðandi ráðningar, þjálfun og jöfn kjör fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf
Að uppræta kynbundna mismunun ef slíkt kemur upp 
Að hvetja starfsfólk til jákvæðs viðhorfs
Að gera vinnustaðinn eftirsóknarverðan
Að uppfylla lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla
Að gæta að jafnrétti varðandi ábyrgð og þátttöku starfsmanna í starfshópum og nefndum
Kynferðisleg áreitni og einelti er ekki liðið hjá ISS 

Framkvæmd 
Stefnan nær til allra starfsmanna og allrar starfsemi ISS. Mismunun er óheimil, í hvaða formi sem er. Starfmannastjóri sér um að stefnunni sé framfylgt jafnfram því að viðhalda upplýsingum og endurskoðun stefnunnar. Starfsmaður sem telur sig verða fyrir órétti eða einelti skal snúa sér til næsta yfirmanns eða til starfsmannastjóra.

Ábyrgð
Ábyrgð á framgangi jafnréttismála er hjá öllum stjórnendum ISS. Stjórnendur bera sameiginlega ábyrgð, en endanleg ábyrgð er hjá framkvæmdastjórn

Skuldbinding
Stefnan verður yfirfarin og rýnd einu sinni á ári af stjórnendum. Stefnan verður hluti af kynningu til nýrra starfsmanna.